Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stołecznym Biurze Turystyki:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Pl. Defilad 1 (X piętro, pok. 1051), 00-901 Warszawa, e-mail: sekretariat@warsawtour.pl lub kontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres e-mail: iod@warsawtour.pl.

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania e-mail (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.

5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Oficjalny portal turystyczny
m.st. Warszawy
© Stołeczne Biuro Turystyki

Pin It on Pinterest

Share This
X