Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Włoska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw
Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela został dodany do twojego planu wycieczki

Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Katedra została wzniesiona w obecnym kształcie w XIV wieku. Była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, m.in. ślubów i pogrzebów królewskich, zaprzysiężono tutaj pierwszą w Europie Konstytucję (3 Maja 1791 roku).

ulica Świętojańska 8 (mapa)
www.katedra.mkw.pl
Archikatedra św. Jana
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Katedra została wzniesiona w obecnym kształcie w XIV wieku. Wcześniej była tutaj drewniana kaplica. Początkowo był to kościół parafialny, lecz nabierając stopniowo coraz większego znaczenia, stał się pod koniec XVI wieku najważniejszym kościołem Rzeczpospolitej. W XVII wieku gotycką świątynię przebudowano w duchu baroku. Był to wówczas jeden z najbogatszych kościołów Polski, którego wnętrze wypełniały dzieła sztuki powstałe dzięki mecenatowi królów i szlachty.
Bazylika była świadkiem wielu historycznych wydarzeń jak np. koronacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Odbywały się tu również śluby i pogrzeby królewskie. Szczególne znaczenie miał fakt zaprzysiężenia tutaj pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.
Podczas powstania warszawskiego w 1944 roku Katedra była terenem walk, a po jego upadku została wysadzona w powietrze. Zniszczeniu uległo 90% murów. Po II wojnie światowej zrekonstruowano pierwotną formę świątyni, przywracając dawną wysokość dachu i gotycką formę elewacji. Przez ceglany portal wchodzi się obecnie z gwarnej i zatłoczonej ulicy do surowego wnętrza z gwieździstym sklepieniem, przenosząc się w klimat innej Warszawy.
Konsekracji odbudowanej po wojnie świątyni dokonał 9 czerwca 1960 roku kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. W Bazylice znajduje się między innymi grób Prymasa Wyszyńskiego, a w jej kryptach grobowce książąt mazowieckich, arcybiskupów warszawskich, ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego, pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza, pisarza-noblisty Henryka Sienkiewicza oraz muzyka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego.
W ostatnich latach kościół stał się ważnym, międzynarodowym, centrum promocji muzyki sakralnej.
W okresie letnim w Archikatedrze odbywają się koncerty organowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.