Urząd m.st. Warszawy
Mapa strony Twój przewodnik
  • Polska wersja językowa
  • Angielska wersja językowa
  • Niemiecka wersja językowa
  • Francuska wersja językowa
  • Rosyjska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
  • Hiszpańska wersja językowa
Szukaj
Szukaj
Szukaj
There are countless reasons to fall in love with Warsaw

Państwowe Muzeum Archeologiczne

Muzeum w zabytkowym budynku Arsenału gromadzi zabytki, obrazujące dzieje i kulturę mieszkańców ziem polskich od pojawienia się tu pierwszych grup ludzkich.

ul. Długa 52 (mapa)
tel. 22 504 48 00
www.pma.pl
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Muzeum ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku dawnego warszawskiego Arsenału, zbudowanego w 1643 roku za panowania króla Władysława IV Wazy. Po upadku powstania listopadowego obiekt funkcjonował jako więzienie aż do 1935 roku, później mieściło się tu Archiwum. W czasie okupacji niemieckiej, w dniu 26.03.1943 roku pod Arsenałem miała miejsce słynna akcja odbicia „Rudego” z rąk hitlerowców przeprowadzona przez harcerzy „Szarych Szeregów”. Od kilku lat w rocznicę wybuchu powstania listopadowego organizowane jest wielkie widowisko historyczne „Noc Listopadowa 1830”.
Muzeum gromadzi najstarsze, pochodzące z wykopalisk zabytki, obrazujące dzieje i kulturę mieszkańców ziem polskich od pojawienia się pierwszych grup ludzkich w epoce kamienia aż po czasy pierwszych historycznych władców Polski. Najstarsze zabytki krzemienne pochodzą sprzed 100 tysięcy lat. Posiada najbogatsze zbiory materiałów związanych z prahistorycznym górnictwem krzemienia, bogate kolekcje naczyń glinianych, wyrobów brązowych z cmentarzysk i skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, zespoły wyposażeń grobowych z wielkich cmentarzysk kultury przeworskiej, wczesnośredniowieczne wyposażenia grobów w obstawach kamiennych z Mazowsza i Podlasia, liczne skarby monet i ozdób, zabytki z ziem bałtyjskich.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00-16.00, niedziela 10.00-16.00

Ceny biletów:
normalny - 10 PLN
ulgowy - 5 PLN
w niedziele wstęp bezpłatny

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.