fbpx

marzec, 2023

pt31marCały dzieńndz18czerDRUGIEJ WIOSNY NIE BĘDZIE… DZIECI I SZTUKA W XX I XXI WIEKU

Szczegóły

Tytuł wystawy przywołuje słowa Franza Cižka, pioniera edukacji artystycznej z początku XX wieku. Odnoszą się one do okresu dzieciństwa i brzmią jak przestroga, ale też wezwanie do odpowiedzialności
i działania. Czy my, dorośli, potrafimy podjąć to wyzwanie, szczególnie wobec problemów, z jakimi mierzą się dziś dzieci i młodzież: przemocą doznawaną na co dzień, doświadczeniem pandemii, wojny i uchodźstwa?

Czas

Marzec 31 (Piątek) - Czerwiec 18 (Niedziela)

Lokalizacja

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Plac Małachowskiego 3

X