fbpx

kwiecień, 2022

pt29kwiCały dzieńndz07sierStan rzeczy - wystawa w Muzeum Narodowym

Szczegóły

Rzeczy zgromadzone na wystawie pochodzą z różnych epok, kultur i stron świata. Prezentujemy je w układzie odpowiadającym rytmowi dnia i nocy – od porannej toalety poprzez domową rutynę aż po zabawę, odpoczynek i sen. Kształtu i funkcji wielu tych przedmiotów prawie nikt nie pamięta, podobnie jak ich nazw: szkandela, parura, lizeska, egreta, szatlenka, robdeszan. Forma pozostałych zmieniła się tak bardzo, że dziś nie umielibyśmy się nimi posłużyć – młodzi użytkownicy smartfonów zapewne nie potrafiliby zadzwonić z telefonu z 1932 roku i nie uruchomiliby powojennego projektora Bajka.
Zapraszamy do świata rzeczy i obyczajów, których już nie ma.

Czytaj więcej

Czas

Kwiecień 29 (Piątek) - Sierpień 7 (Niedziela)

X