fbpx

marzec, 2023

czw30marCały dzieńndz03wrzeZgruzowstanie Warszawy 1945-1949/ wystawa czasowa w Muzeum Warszawy

Szczegóły

Warszawa powstała z gruzów. Dosłownie – gruz był podstawowym materiałem budowlanym, a praca w ruinach codziennością. Odbudowa była procesem złożonym, wymagającym ogromnych nakładów pracy i czasu. Wpłynęła nie tylko na architekturę miasta, lecz także na jego krajobraz przestrzenny. Miała także wpływ na ożywiające się relacje społeczne i ekonomiczne. Wystawa jest nowym spojrzeniem na mit odradzającej się po wojnie stolicy i jedną z najciekawszych kart jej historii.

Czas

Marzec 30 (Czwartek) - Wrzesień 3 (Niedziela)

Lokalizacja

Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28-42

X