fbpx

Jak poruszać się po Warszawie?

Po Warszawie najlepiej poruszać się pieszo lub skorzystać z transportu publicznego – szybkiego i niedrogiego sposobu komunikacji. Do wyboru masz autobusy, tramwaje i metro.

Rondo ONZ, fot. m.st. Warszawa
Tramwaje, fot. Piotr Wierzbowski
Autobusy przy Dworcu Centralnym, fot. m.st. Warszawa

Informacja o rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej:
tel. 19 115 (z telefonu komórkowego 22 19 115)
www.wtp.waw.pl
Mapy i schematy komunikacji miejskiej

Rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym oraz informacje na temat dojazdu komunikacją miejską w Warszawie dostępne są na portalu www.jakdojade.pl

Bilety:
Aglomeracja warszawska podzielona jest na strefę miejską „1” (w granicach miasta) oraz strefę podmiejską „2”.
Ceny wybranych biletów w strefie 1:
• Bilet 75-minutowy: normalny – 4,40 PLN, ulgowy – 2,20 PLN
• Bilet grupowy 75-minutowy (uprawnia grupę liczącą do 10 osób do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania biletu): 22,00 PLN
• Bilet dobowy w 1 strefie (ważny 24h od momentu skasowania): normalny – 15,00 PLN, ulgowy – 7,50 PLN
• Bilet 3-dniowy: 36,00 PLN, ulgowy – 18,00 PLN
Ceny wybranych biletów w strefie 1 i 2:
• Bilet 20-minutowy – 3,40 PLN, ulgowy – 1,70 PLN
• Bilet 90-minutowy – 7,00 PLN, ulgowy – 3,50 PLN
• Bilet dobowy (ważny 24h od momentu skasowania): normalny – 26,00 PLN, ulgowy – 13,00 PLN
• Bilet weekendowy (uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek): normalny – 24,00 PLN, ulgowy – 12,00 PLN
• Bilet weekendowy grupowy (uprawnia grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek): – 40,00 PLN
• Bilet 3-dniowy: 57,00 PLN, ulgowy – 28,50 PLN

Bilety należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu lub tramwaju. W metrze kasowniki znajdują się w bramkach prowadzących na perony oraz przy windach na peronach.
Zakupione bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie podanym na bilecie od momentu jego skasowania.

Bilety komunikacji miejskiej możesz kupić w kioskach, Punktach Obsługi Pasażerów oraz w biletomatach, które znajdziesz w większości autobusów, w nowych tramwajach, na stacjach metra i w okolicy przystanków. W biletomatach, które są obsługiwane w pięciu językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim) za bilet zapłacisz bilonem lub kartą.
Za wybrane bilety można również płacić za pomocą telefonu komórkowego.
Szczegółowe informacje na www.wtp.waw.pl lub mPay, SkyCash, zbiletem.pl, moBILET, GoPay lub w aplikacji jakdojade.pl.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy
Od piątku, 15 kwietnia Warszawski Transport Publiczny jest bezpłatny dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później. Uprawnienia będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.
Bez opłat mogą z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy:
– przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego br. lub później,
– dotarli do Polski legalnie,
– posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego br. lub później.
Uprawnienia będą honorowane we wszystkich pojazdach WTP na obszarze 1. i 2. strefy biletowej.
Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku.

Pamiętaj!

Autobus 180
Regularna linia autobusowa, którą można dojechać do większości najciekawszych i turystycznych miejsc w Warszawie. Jego trasa prowadzi m.in. wzdłuż Traktu Królewskiego, aż do Wilanowa. Przejazd całą trasą zajmuje ok. 60-70 minut.

Nocą
warto skorzystać z metra, które w dni powszednie kursuje do północy, a w weekendy nawet do 3.00, lub z autobusów nocnych oznaczonych literą „N” kursujących  w godzinach 23.15-4.45.

Przewóz bagażu i zwierząt jest bezpłatny.

Za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu grozi mandat w wysokości 266 PLN. W przypadku nałożenia ww. mandatu można zapłacić na miejscu w autobusie – zawsze żądając wystawienia dowodu wpłaty. Wysokość opłaty może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogą korzystać m.in.:
– dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat
– uczniowie szkół podstawowych działających na terenie Warszawy oraz uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie Warszawy
– osoby, które ukończyły 70. rok życia (na podstawie dokumentu ze zdjęciem, zawierającym datę urodzenia)

Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia oraz studenci do 26 roku życia posiadający ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card) uprawnieni są do korzystania z przejazdów z 50% zniżką, na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów oraz osób uprawnionych do ulgi

X