fbpx

Jak poruszać się po Warszawie?

Po Warszawie najlepiej poruszać się pieszo lub skorzystać z transportu publicznego – szybkiego i niedrogiego sposobu komunikacji. Do wyboru masz autobusy, tramwaje i metro.

Rondo ONZ, fot. m.st. Warszawa
Tramwaje, fot. Piotr Wierzbowski
Autobusy przy Dworcu Centralnym, fot. m.st. Warszawa

Informacja o rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej:
tel. 19 115 (z telefonu komórkowego 22 19 115)
www.wtp.waw.pl
Mapy i schematy komunikacji miejskiej

Rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym oraz informacje na temat dojazdu komunikacją miejską w Warszawie dostępne są na portalu www.jakdojade.pl

Bilety:
Aglomeracja warszawska podzielona jest na strefę miejską „1” (w granicach miasta) oraz strefę podmiejską „2”.
Ceny wybranych biletów w strefie 1:
• Bilet 75-minutowy: normalny – 4,40 PLN, ulgowy – 2,20 PLN
• Bilet grupowy 75-minutowy (uprawnia grupę liczącą do 10 osób do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania biletu): 22,00 PLN
• Bilet dobowy w 1 strefie (ważny 24h od momentu skasowania): normalny – 15,00 PLN, ulgowy – 7,50 PLN
• Bilet 3-dniowy: 36,00 PLN, ulgowy – 18,00 PLN
Ceny wybranych biletów w strefie 1 i 2:
• Bilet 20-minutowy – 3,40 PLN, ulgowy – 1,70 PLN
• Bilet 90-minutowy – 7,00 PLN, ulgowy – 3,50 PLN
• Bilet dobowy (ważny 24h od momentu skasowania): normalny – 26,00 PLN, ulgowy – 13,00 PLN
• Bilet weekendowy (uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek): normalny – 24,00 PLN, ulgowy – 12,00 PLN
• Bilet weekendowy grupowy (uprawnia grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek): – 40,00 PLN
• Bilet 3-dniowy: 57,00 PLN, ulgowy – 28,50 PLN

Bilety należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu lub tramwaju. W metrze kasowniki znajdują się w bramkach prowadzących na perony oraz przy windach na peronach.
Zakupione bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie podanym na bilecie od momentu jego skasowania.

Bilety komunikacji miejskiej możesz kupić w kioskach, Punktach Obsługi Pasażerów oraz w biletomatach, które znajdziesz w większości autobusów, w nowych tramwajach, na stacjach metra i w okolicy przystanków. W biletomatach, które są obsługiwane w pięciu językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim) za bilet zapłacisz bilonem lub kartą.
Za wybrane bilety można również płacić za pomocą telefonu komórkowego.
Szczegółowe informacje na www.wtp.waw.pl lub mPay, SkyCash, zbiletem.pl, moBILET, GoPay lub w aplikacji jakdojade.pl.

Pamiętaj!

Autobus 180
Regularna linia autobusowa, którą można dojechać do większości najciekawszych i turystycznych miejsc w Warszawie. Jego trasa prowadzi m.in. wzdłuż Traktu Królewskiego, aż do Wilanowa. Przejazd całą trasą zajmuje ok. 60-70 minut.

Nocą
warto skorzystać z metra, które w dni powszednie kursuje do północy, a w weekendy nawet do 3.00, lub z autobusów nocnych oznaczonych literą „N” kursujących  w godzinach 23.15-4.45.

Przewóz bagażu i zwierząt jest bezpłatny.

Za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu grozi mandat w wysokości 266 PLN. W przypadku nałożenia ww. mandatu można zapłacić na miejscu w autobusie – zawsze żądając wystawienia dowodu wpłaty. Wysokość opłaty może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogą korzystać m.in.:
– dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat
– uczniowie szkół podstawowych działających na terenie Warszawy oraz uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie Warszawy
– osoby, które ukończyły 70. rok życia (na podstawie dokumentu ze zdjęciem, zawierającym datę urodzenia)

Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia oraz studenci do 26 roku życia posiadający ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card) uprawnieni są do korzystania z przejazdów z 50% zniżką, na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów oraz osób uprawnionych do ulgi

X