Judaica

Warszawa była przed wojną prawdziwym centrum europejskiej kultury żydowskiej. Żydzi stanowili aż 30% mieszkańców Warszawy. Współtworzyli niepowtarzalny koloryt miasta – wznosili synagogi, szkoły, szpitale. Byli właścicielami zakładów rzemieślniczych, fabryk i banków, przedstawicielami wolnych zawodów i artystami. Choć zagłada przyniosła kres społeczności żydowskiej, wciąż znajdziesz w Warszawie ślady jej wielowiekowej obecności i przekonasz się, jak wpłynęła ona na rozwój miasta.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6
www.polin.pl
To fascynujące miejsce, które przywraca pamięć o bogatej, tysiącletniej historii dwóch narodów: polskiego i żydowskiego. Interaktywna wystawa zabierze cię w podróż przez wieki, na przykład na uliczki przedwojennego żydowskiego miasteczka, gdzie przenikały się dwie kultury. Sam budynek muzeum zachwyca architekturą i jest prawdziwą wizytówką nowoczesnej Warszawy.

Cmentarz Żydowski
ul. Okopowa 49/51
warszawa.jewish.org.pl
To jedna z nielicznych w Polsce wciąż czynnych nekropolii żydowskich. Zobaczysz tu tradycyjne macewy i piękne pomniki nagrobne. Wśród pochowanych osób znajdziesz wybitne postaci, między innymi: twórcę języka esperanto Ludwika Zamenhofa, pedagoga Janusza Korczaka czy aktorkę Ester Rachelę Kamińską.

Synagoga Nożyków
ul. Twarda 6
warszawa.jewish.org.pl
To jedyna z kilkuset przedwojennych warszawskich bożnic i domów modlitwy, która przetrwała do dziś. Jej nazwa związana jest z nazwiskiem fundatorów, na zlecenie których pod koniec XIX wieku nieznany architekt zaprojektował obiekt w neoromańskim kształcie. Dziś, oprócz nabożeństw, odbywają się tu koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie tworzą czarne kamienne bloki zlokalizowane na terenie dawnego getta, na trasie od Pomnika Bohaterów Getta (ulica Zamenhofa) do Umschlagplatz. Upamiętniają one ludzi, wydarzenia i miejsca związane z czasem zagłady.

Fragment muru getta
Utworzone przez nazistów w czasie II wojny światowej getto było otoczone wysokimi murami i drutem kolczastym. Jeśli chcesz zobaczyć pozostałe fragmenty murów, udaj się na ulicę Waliców lub Sienną 55 (wejście od ulicy Złotej 62). Miejsca, gdzie przebiegały granice getta, upamiętniono wmurowanymi w chodnik żeliwnymi płytami, a w 22 wybranych punktach umieszczono tablice z mapami, zdjęciami oraz opisami w języku polskim i angielskim.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, fot. m.st. Warszawa
Cmentarz Żydowski przy ulicy Okopowej, fot. Piotr Wierzbowski
Synagoga Nożyków, fot. Tomasz Nowak
Tablica w chodniku upamiętniająca przebieg muru getta, fot. Warszawska Organizacja Turystyczna

Cmentarz Żydowski

Synagoga Nożyków

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Pomnik Bohaterów Getta

Umschlagplatz

Fragment murów getta

Oficjalny portal turystyczny
m.st. Warszawy
© Stołeczne Biuro Turystyki

Pin It on Pinterest

Share This
X