fbpx

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, fot. Filip Kwiatkowski

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej znajduje się w XVI-wiecznym pałacu położonym obok Archikatedry św. Jana na Starym Mieście. Założone w 1938 roku, w latach osiemdziesiątych XX wieku było jednym z miejsc, w których wspierana była aktywność opozycyjna wobec systemu komunistycznego w Polsce. W czasie stanu wojennego aktywnie działały tu grupy plastyków, aktorów i muzyków.
Oprócz cennych dzieł sztuki jak oryginalne ryciny Albrechta Duerera z XV wieku czy obrazu Jacka Malczewskiego „Chrystus i Samarytanka” obejrzysz tu kolekcje stylowych mebli, zegarów i portretów z XVIII i XIX wieku, a także pamiątki związane z Janem Pawłem II, księdzem Jerzym Popiełuszko oraz Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Godziny otwarcia
Ceny biletów

ul. Dziekania 1
maw.art.pl

Zobacz także:
Katedra Polowa Wojska Polskiego, fot. Tomasz Nowak
Muzeum Więzienia Pawiak, fot. Filip Kwiatkowski
Centrum Interpretacji Zabytku, fot. m.st. Warszawa
Dom Spotkań z Historią, fot. Filip Kwiatkowski
X