fbpx

Warszawa Fryderyka Chopina

Z całą pewnością słyszałeś o Fryderyku Chopinie i jego ponadczasowej muzyce! Kompozytor i wirtuoz spędził dzieciństwo i wczesną młodość w Warszawie. Na ten rok przypada 214 rocznica urodzin genialnego muzyka i 14 rocznica otwarcia dedykowanego mu muzeum, które do tej pory odwiedziło ponad milion turystów z całego świata. Odkryj warszawskie miejsca związane z Fryderykiem oraz weź udział w wydarzeniach odbywających się w stolicy Polski. 

Pomnik Fryderyka Chopina

Łazienki Królewskie, koncert muzyki chopinowskiej, fot. m.st. Warszawa

Pomnik został wzniesiony w Łazienkach Królewskich dla uczczenia pamięci wirtuoza i jest jedynym w Warszawie przykładem sztuki secesji w architekturze pomnikowej. Weź udział w bezpłatnych plenerowych koncertach chopinowskich w wykonaniu wybitnych pianistów z całego świata. Koncerty odbywają się pod pomnikiem w każdą niedzielę od 19 maja do 29 września o godz. 12.00 i 16.00.

.

Muzeum Fryderyka Chopina

Muzeum Fryderyka Chopina, fot. Filip Kwiatkowski
Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się w zabytkowym Pałacu Ostrogskich i jest jednym z nielicznych multimedialnych muzeów biograficznych w Europie. Wśród eksponatów znajdziesz ostatni fortepian kompozytora oraz rękopisy jego listów i kompozycji. Więcej informacji

ul. Okólnik 1

Bazylika Św. Krzyża

Krakowskie Przedmieście, fot. Tomasz Nowak
Wstąp do kościoła, który w początkach XIX wieku był największą świątynią katolicką w Warszawie. Wiąże się z nią wiele ważnych momentów z historii rodziny Chopinów: odbyły się w nim chrzty sióstr Fryderyka: Izabelli i Emilii. Zgodnie z ostatnią wolą Chopina, najstarsza siostra kompozytora – Ludwika przywiozła jego serce do Warszawy, gdzie zostało wmurowane w filar kościoła. Więcej informacji

ul. Krakowskie Przedmieście 3

Pałac Kazimierzowski

Pałac Kazimierzowski, fot. Wanda Hansen
Przyjrzyj się pałacowi z XVII wieku, którego architektura zawiera elementy barokowe i klasycystyczne. Rodzina Chopinów zajmowała mieszkanie na drugim piętrze w lewej oficynie budynku. Fryderyk często bawił się i przesiadywał z książką w sąsiadującym z pałacem ogrodzie botanicznym. W gmachu mieściło się również Liceum Warszawskie, do którego uczęszczał młody Chopin.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Czapskich

Pałac Czapskich, fot. Zbigniew Panow pzstudio.pl
W oficynie pałacu mieściło się kolejne mieszkanie Chopinów, w którym spotykała się elita Warszawy. Fryderyk spędził w nim ostatnie lata przed opuszczeniem kraju na stałe w 1830 roku. Tutaj skomponował dwa koncerty uznawane za jego najważniejsze dzieła tzw. okresu warszawskiego.

ul. Krakowskie Przedmieście 5

Kościół Wizytek

Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, fot. Tomasz Nowak
Młody Fryderyk wielokrotnie grywał w tym kościele na organach podczas mszy dla młodzieży Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał. Ten XVII-wieczny kościół przetrwał II wojnę światową i do dziś zachował większość oryginalnego wystroju. Zwróć uwagę na barokową ambonę w kształcie łodzi – jeden z najciekawszych elementów wnętrza.

ul. Krakowskie Przedmieście 34

Pałac Wesslów

Pałac Wesslów, fot. Wanda Hansen
W 1830 roku, właśnie z tego miejsca, żegnany przez przyjaciół Fryderyk Chopin na zawsze opuścił Warszawę i rozpoczął podróż do Wiednia. W tym okresie pałac pełnił funkcję urzędu Poczty Saskiej i stajni pocztowych.

ul. Krakowskie Przedmieście 25

Plac Piłsudskiego i Ogród Saski

Ogród Saski, fot. Filip Kwiatkowski
W Pałacu Saskim mieściło się Liceum Warszawskie, w którym ojciec Chopina, Mikołaj, dostał posadę nauczyciela języka francuskiego oraz mieszkanie służbowe. Niestety, pałac dziś już nie istnieje – został zburzony podczas II wojny światowej. Możesz natomiast odwiedzić Ogród Saski, po którym 200 lat temu biegał Fryderyk.

Ławeczki chopinowskie

Ławeczka Chopina, fot. m.st. Warszawa
W miejscach związanych z Chopinem znajdziesz multimedialne ławeczki, dzięki którym poznasz twórczość kompozytora i jego losy. Wystarczy dotknąć guzik, by usłyszeć jeden z pięknych utworów.
Zobacz także:
Panorama Warszawy, fot. Zbigniew Panów, pzstudio.pl
Krakowskie Przedmieście, fot. Warszawska Organizacja Turystyczna
Panorama, fot. Ewelina Lach
Koncert przed PKiN, fot. m.st. Warszawa
X